Правителството определи концесионери на морските плажовете: "Къмпинг Градина", "Поморие - юг", "Обзор - Мотела" и "Дюни".

"Къмпинг Южен Бряг" ЕООД е определен за концесионер на морски плаж "Къмпинг Градина", община Созопол, област Бургас. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 7 лв. и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 7 лв. в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 90 758,57 лв. Инвестициите, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж за срока на концесията са в размер на 231 295 лв.

За концесионер на морски плаж "Поморие - юг", община Поморие, област Бургас е определен "ИТ МАРИНА БРЯГ" ЕООД. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя 1 бр. чадър на цена в размер до 10 лева и 1 бр. шезлонг на цена в размер до 10 лева в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 200 663,89 лв. Предвидените инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията са в размер на 206 890,80 лв.

Няма желаещи да станат концесионери на спирките в София

Няма желаещи да станат концесионери на спирките в София

Общината иска да смени навесите

"БИЙЧ РЕВЮ" ООД е определен за концесионер на морски плаж "Обзор - Мотела", община Несебър, област Бургас. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя 1 бр. чадър на цена в размер до 10 лева и 1 бр. шезлонг на цена в размер до 10 лева в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 115 339,63 лв.

За концесионер на морски плаж "Дюни", община Созопол, област Бургас, е определен "Дюни" АД. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 148 739,80 лв. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж е в размер на 78 722 лв. с включен ДДС.