Железопътен тунел с дължина от почти 7 километра ще осъществява бърза връзка между жп гарите Елин Пелин и Вакарел. Съоръжението е част от скоростната жп линия от София до Бургас и ще бъде изградено при модернизацията на жп участък Елин Пелин - Костенец. Неговата разгърната дължина от близо 14 км ще е два пъти по-дълга от тази на настоящия първенец - жп тунел "Козница" (5.8 км), който се намира между Копривщица и Стряма и е строен в средата на миналия век.

Целта на стратегическия проект е между Елин Пелин и Вакарел да се изгради високоскоростна отсечка, в която пътническите влакове да се движат със 160 км/ч, а товарните - със 120 км/ч. Това ще доведе и до значително намаляване на времето за придвижване в участъка.

За преминаването през трудния планински терен е предвидено строителство на множество естакади и мостови съоръжения, които ще направят пътуването с влак по-бързо и удобно. С оглед на безопасността по трасето ще бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво като за целта ще бъдат изградени надлези и пасарелки.

Строителството на жп участък Елин Пелин-Костенец е част от проект "Модернизация на жп линия София-Пловдив", а средствата за неговото съфинансира са осигурени от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

"Публикацията е част от проект BG16M1OP001-5.002-0005-C01 "Популяризиране на ОПТТИ чрез аудио-визуални материали, интернет страница и медийно обслужване", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г."