Днес регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) съвместно с регионалната лаборатория към ИАОС ще измерват качеството на въздуха в Белащица. Поводът за това са зачестилите сигнали за запрашаване от дейността на кариерата над населеното място.

Апаратурата е разположена в двора на хотелски комплекс "Св. Георги" в началото на селото откъм кариерите. Ще бъде следен показателят "фини прахови частици" (ФПЧ10), като ще се използва стандартен гравиметричен метод с пробовземане върху филтър в продължение на 48 часа.

При поставянето на техниката е поканен да присъства и представители на сигналоподателите, но са били възпрепятствани от участие. След приключване на измерванията и извършването на анализ, резултатите ще бъдат оповестени.

МОСВ отчита по-ниски нива на амониев азот край водите на Камен бряг

МОСВ отчита по-ниски нива на амониев азот край водите на Камен бряг

Отново се провежда допълнителен мониторинг в акваторията на инцидента

През последните седмици темата, свързана с мръсния въздих бе поставена на дневен ред. От една страна преди дни, съдът задължи Столичната община да се справи с мръсния въздух.

От друга страна, темата свързана със заседналия на 20 октомври кораб Vera Su също отвори темата с проблемите с въздух.