Двата зубъра, които пристигнаха в Източните Родопи през октомври, вече се присъединиха към зубърското стадо, съобщават от фондация "По-диви Родопи".

Това се е случило период на карантина и адаптация в специално ограждение. Новите попълнения са дарение от два европейски зоопарка - унгарския зоопарк Сощо край град Ниредхаза и Братиславския зоопарк в Словакия.

С двете нови животни групата вече наброява 11 екземпляра.

Припомняме, през 2019 г. в Родопите за първи път от столетия се роди зубърче на свобода, а това лято стадото се увеличи с още две малки.

Зубърът, наричан още европейски бизон, е един от символите на природозащитата в Европа. Неговата история е пример за това как само в рамките на сто години един вид може да бъде доведен до ръба на изчезването, но с много усилия може да бъде и възстановен.

От скоро природозащитният статут на зубъра беше променен от "Уязвим" в "Почти застрашен" в последната актуализация на Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата (IUCN).

До преди век зубрите са почти напълно изчезнали заради загуба на местообитания, дърводобив, горски пожари и екстензивно земеделие и лов. До началото на 20-ти век има само 50 индивида, които населяват предимно зоопаркове и резервати.

Усилията на природозащитните обаче водят до завръщането на зубрите. След реинтродукцията им в дивата природа през 50-те години, популацията им се увеличава до около 1800 през 2003 г., а през миналата година бройката им достига 6200.

Към днешна дата европейския бизон е най-многочислен в Полша, Беларус и Русия. От няколко години зубрите се върнаха и в още два района в Румъния - Южните Карпати, и България - Източните Родопи.

Възстановяването на зубрите в Родопите е съвместна инициатива на Национално ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България (НЛРС-СЛРБ) и Фондация "По-диви Родопи" и е от част от дейностите по възстановяване на едрите диви тревопасни в Източните Родопи. Двата зубъра са осигурени със съдействието на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите.

Второ зубърче се роди на свобода в Източните Родопи

Второ зубърче се роди на свобода в Източните Родопи

То е мъжко и е родено в Деня на детето