Последният месец на годината по традиция е свързан освен с обилни трапези и с голямото обикаляне на магазини и молове, за да се купят подаръци за близки и роднини. Тази година обаче поради въведените ограничителните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, много повече хора пазаруваха онлайн от комфорта на дома. Не само защото самите молове бяха затворени, но и защото в последните години делът на направените покупки през интернет непрекъснато нараства и все повече хора се ориентират към виртуалните магазини.

За да няма излъгани и недоволни на първо място е нужно всеки един да знае правата си. Тук можете да прочетете кратко и ясно каква е информацията, на която имате право от всеки един търговец. А в следващите редове по-детайлно се обяснява за правото на връщане на стоки:

Като потребител при онлайн пазаруване Вие имате следното право:

- Да върнете покупката си в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.

Това е едно от основните Ви права на онлайн потребител. Не е нужно да се посочва причина, просто уведомете продавача в рамките на 14 дни и изпратете продукта обратно.

Началото на 14 дневния срок започва да тече от различен момент според случая:

- при договори за услуга — деня на сключване на договора

- при договори за продажба — деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас, влезе във владение на стоките (получи стоките от куриер);

- в случаите на много стоки, поръчани с една поръчка, но доставяни отделно — деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас, влезе във владение на последната стока (получи последната стока от куриер);

- при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части — деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас, влезе във владение на последната партида или част (получи последната партида от куриер);

- при договори за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време - деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас, влезе във владение (получи) на първата стока;

- при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, както и за централно отопление и за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител - деня на сключване на договора.

Важно! Ако търговецът не Ви е информирал за правото на отказ, то срокът за отказ изтича 12 месеца след края на първоначалния срок за отказ, определен съгласно гореописаните правила.

Правото на 14-дневен срок за отказ не важи за всички покупки, като съществуват редица изключения от това право. Най-значимите от тях са:

  • билети за самолет и влак, както и билети за концерти, резервации за хотели и за автомобили под наем, а също и за кетъринг услуги за определени дати;
  • храни и напитки, които ви се доставят редовно (например доставки на млекар);
  • стоки, изработени по поръчка или явно персонализирани (например костюм, ушит по поръчка);
  • аудиозаписи, видеозаписи или компютърен софтуер (напр. на DVD) в запечатана опаковка, която сте отворили след получаването на продукта;
  • онлайн цифрово съдържание, ако вече е започнало изтеглянето или стрийминга и сте дали съгласието си, че губите правото си на отказ след започването на този процес.
  • стоки, закупени от физическо лице, а не от дружество/търговец;
  • договори за неотложни дейности за ремонт или поддръжка.

Изключенията от правото на отказа са уредени в чл. 16 от Директива 2011/83/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011.

Как да се откажете от покупка извършена онлайн?

Потребителят информира търговеца преди изтичането на срока за отказ за решението си да се откаже от договора.

На първо място трябва да информирате търговеца за решението си да се откажете от покупката преди изтичането на срока за отказ. За тази цел можете:

- да използва стандартния формуляр за отказ, който търговецът трябва да ви предостави, но Вие не сте длъжен да използвате формуляра, за да го уведомите за решението си;

- да заявите по друг начин недвусмислено решението си да се откаже от договора.

Можете едновременно да информирате търговеца и да върнете стоките, например като добавите писмена декларация към стоките, които връщате по пощата. Можете да изпратите електронно писмо или да попълните онлайн формуляр за отказ на уебсайта на търговеца. Ако търговецът е предвидил процедура за връщане е препоръчително да използвате начините уредени в процедурата на търговеца.

Трябва да изпратите стоките на търговеца в рамките на 14 дни, след като сте го информирали, че искате да се откажете от покупката.

Търговецът трябва да ви уведоми предварително (преди да поръчате) дали ще трябва да платите разходите, ако решите да върнете съответната стока. Ако не направи това, то той ще трябва да заплати тези разходи. При обемисти стоки (като например големи домакински уреди или мебели) търговецът трябва да ви информира поне за приблизителните разходи за връщането им.

Възстановяване на заплатена сума

Търговецът трябва да възстанови платената сума като използва същото платежно средство като това, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие не е изразили изричното си съгласие за използването на друго платежно средство и при условие че за Вас не възникват никакви такси в резултат от възстановяването.

Настоящият материал е изготвен от екипа на Адвокатско дружество "Митов § Партньори" и не представлява правна консултация. Целта на материала е да предостави обща информация и разяснения.

За информация и консултация по конкретни правни въпроси потърсете контакт на https://kantora-mitov.com/contact-us/ /