КНСБ припомни, че промените в закона за местните данъци и такси може да доведат до по-големи разходи за домакинствата. Според синдиката това ще увеличи данъчната тежест като цяло, алармира синдикатът в становище, изпратено до НСТС и парламента.

Притесненията на КНСБ са за нарушена справедливост на облагане. Като основна причина се изтъква, че в заможните страни са готови да плащат повече в името на околната среда, докато в по-бедните, като България, трябва да се отчита по-ниската покупателна способност. 

Равно възнаграждение за командированите и местните иска КНСБ

Равно възнаграждение за командированите и местните иска КНСБ

Синдикатите в приемащите държави да могат да пазят командированите

КНСБ припомнят и своите аргументи и предложения по повод цялостната данъчно-осигурителната тежест за следващата година. По Данък общ доход на физическите лица (ДОДФЛ) от синдикатите предлагат Двустепенна система на прогресивно облагане. Първата стъпка от системата е да им необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата. За доходи превишаващи МРЗ, данък в размер на 10%. Второто стъпало прогресивно да се увеличи максималния осигурителен доход на сума, равна на 10 пъти установената минимална работна заплата за страната. За доходи превишаващи максималния осигурителен доход данъкът да бъде в размер на 20%

От КНСБ настояват, успоредно с промяната на пропорционалния данък да се интегрира и семейното подоходно облагане като цялостен модел на прилагане. Синдикатът иска въвеждане на данък "богатство" по отношение на допълнителни жилища, скъпи автомобили, скъпи вили, яхти и др. Относно осигурителната тежест се иска максималният осигурителен доход (МОД) постепенно и на стъпки да нарасне до 10 пъти минималната работна заплата, установена за страната.

Само 30% от българите получават над 1 000 лв. сочат данни на КНСБ

Само 30% от българите получават над 1 000 лв. сочат данни на КНСБ

Синдикатите настояват за по-висока стартова заплата за висшисти

Данъчно бреме за бизнеса се свързва с въвеждане на данък върху финансовите транзакции (0,1 на сто), повишаване на данъка върху приходите от дивиденти от 5 на 10% , допълнителни данъчни стимули за повишаване квалификацията и прилагане на т.нар. "зелени данъци", способстващи за намаляване енергоемкостта на производствата.

Отсъствието на елементарна справедливост и солидарност на равнище общество вече не е само в съзнанието на гражданите, но и в гнева, предизвикал техните протести, изтъкват от КНСБ.