КОД излагат в декларация позицита си против ‚Зелената сделка". От партията посочват, че България спешно трябва да инициира среща на всички засегнати от "Зелената сделка" страни членки на ЕС.

На 28 януари правителството констатира, че щетите за българската икономика, от прилагането на "Зелената сделка" на Европейската комисия, ще възлязат на 20 млрд. евро.

Партията на Петър Москов заявява, че управляващите не предприемат никакви активни действия за защита на националния ни интерес. Според тях тази пасивност би довела до лоши дългосрочни последици за джоба и качеството на живот на българина - по-високи цени на тока, сериозни загуби за икономиката и влошаване на жизнения стандарт на българите граждани.

Партията твърди, че въведените досега в България мерки за постигане на "Въглеродна неутралност" са довели до това цената на тока, потребяван през 2018 г., да е с 46% по-висока.

КОД поясни, че оценката на правителството за щетите от въвеждането на "Зелената сделка" отчитат само подобни преки резултати, но не и дългосрочните негативни ефекти върху българската икономика и качеството на живот на българите.

КОД предлага следните 2 конкретни стъпки:

I. България спешно да инициира среща на всички засегнати от "Зелената сделка" страни членки на ЕС, със следните предложения за обща позиция:

1. Искане за спиране на всички решения по "сделката" в ЕК, ЕС и ЕП до изготвянето от ЕК и приемането от страните членки на конкретен за всяка държава и всеки засегнат сектор от икономиката, финансов план за реализацията й.

2. Искане за изработване от ЕК на експертен анализ за наличните технологични решения, които да заместят сегашните източници на енергия при запазване на икономическия потенциал на съюза и битовия комфорт на всички европейски граждани.

3. Изработване на предложение за "Истинска зелена сделка", която да атакува реалните замърсители на природата. План, който да сочи ясно, че приоритет за Европа е битката със замърсяването на въздуха, почвата и водата. Целта на тази битка трябва да е драстичното намаляване на емисиите от серни и азотни съединения, фини прахови частици, както и отпадните продукти на индустрията и бита.

II. При наличен един трилион евро европейски бюджет за опазване на околната среда, правителството ни да насочи усилия той да се фокусира върху следните три приоритета:

1. Ограничаване на замърсяването и постигане на критериите на Световната здравна организация за качество на въздуха и водите и почвата.

2. Намаляване на потреблението на първични ресурси в икономиката и нулево депониране на отпадъци.

3. Опазване на природата на континента, такава каквато искаме да я предадем на следващото поколение.