Омбудсманът Диана Ковачева се обърна с препоръка към министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов и управителя на Националната здравноосигурителна каса проф. д-р Петко Салчев, в която поиска спешно да бъдат информирани хората с увреждания за реда, по който от 1 януари 2021 г. ще им бъдат предоставяни медицинските изделия, помощните средства и съоръжения.

Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, се очаква реализирането на процедурата да започне да се осъществява от Националната здравноосигурителна каса още от началото на следващата година", пише омбудсманът.

Ковачева обаче предупреждава, че до момента няма уредба, която да регламентира конкретно механизма за предоставяне на медицинските изделия, а това поставя в риск нуждаещите се хора с увреждания и техните представители.

Омбудсманът иска еднакви помощи за децата с увреждания, независимо кой ги отглежда

Омбудсманът иска еднакви помощи за децата с увреждания, независимо кой ги отглежда

Сега, когато са отглеждани при роднини, децата получават по-ниски помощи

Според омбудсмана, няма достатъчно време и за провеждане на подходяща информационна кампания, която да запознае хората с увреждания с новата процедура.

Тя подчертава още, че достъпът до информация за наличието на помощни средства за осигуряване на мобилност, на спомагателни устройства и технологии, както и на всякакви други форми на подкрепа, които поддържат услуги и съоръжения, е едно основно изискване на ратифицираната от България Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания.