След задълбочена работа за проучването на картел КЗК стигна до извода, че договорка между компаниите за горива няма.

Това стана ясно на пресконференция на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), на която председателят й Юлия Ненкова даде разяснения на излязлото преди два дни решението след проверката за пазара на горива у нас.

КЗК взе мерки за предотвратяване на картел между 6 вериги бензиностанции

КЗК взе мерки за предотвратяване на картел между 6 вериги бензиностанции

Предприятията трябва да гарантират

Не става въпрос за картел, а за обмен на информация. По-малките субекти следват цените на лидера на пазара, обясни още Ненкова.

За да не губят клиенти по региони често бензиностанциите определяли еднакви цени. Според Ненкова това съобразяване е близо до олигопол, но не е чист олигопол. По-скоро имало ценови паралелизъм.

Съвсем прозрачно, според антимонополния орган, бензиностанциите оповестявали цените на предлаганите горива.

Еднаквата пазарна политика не означава задължително картел, посочи още председателят и според КЗК пазарът на горива е податлив на участниците в него. Юлия Ненкова поясни, че ценовият паралелизъм не е наказуем. Пазарът ни е олигополен, затова имало уеднаквяване на цените на горивата, допълни председателят на КЗК.

КЗК дава цялата информация на фирмите, обвинени в картел

КЗК дава цялата информация на фирмите, обвинени в картел

Иначе комисията проверява и хранителните вериги

Ненкова припомни наложените мерки за възпиране за комуникация между служителите в отделните компании, като според нея на този етап тези мерки ще ограничат явлението. Както е установила комисията комуникацията между служителите била за вече действащи цени и нямало доказателства за картел.
До 30 дни компаниите трябва да представят доклад как по вътрешно ведомствен начин ще приложат мерките за ограничена комуникация между служителите.

Около 1 млрд. лв. годишно се губят в сивия сектор на горивата

Около 1 млрд. лв. годишно се губят в сивия сектор на горивата

Контрабандно е 40% от потребяваното в страната

Ненкова обясни, че твърдението за картел, в който бяха обвинени компаниите, било основание за проверката. Адвокатите обаче разубедили КЗК за наличието на картел, както призна шефката на комисията.

Комисията за защита на конкуренцията се справя много добре, доволна е Ненкова. 90% от постановленията на антимонополния орган се потвърждавали във Върховния административен съд.

*Олигопол е пазарна структура, при която производството и продажбите в някой сегмент на пазара се контролират от малко на брой конкуриращи се фирми. Неголемият брой продавачи се обяснява с факта, че нови фирми трудно проникват на този пазар.