От тази седмица Комисията за защита на потребителите (КЗП) започна контролна дейност на предлаганите за продажба дърва за огрев, дървесни пелети и въглища в търговски обекти в цялата страна.

Проверките са с цел защита на икономическите интереси на потребителите, съобщиха от КЗП. Следи се за спазване изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Съдят двама мъже мамили софиянци, че ще им доставят пелети

Съдят двама мъже мамили софиянци, че ще им доставят пелети

Прокуратурата иска да ги задържи в ареста постоянно

Проверява се дали се спазват задълженията за етикетиране, обозначаване на цените и допълнителни услуги, ценоразпис, издаване на документ за покупка, предоставяне на информация за основни характеристики на стоките, данни за търговеца, крайна цена, условия за доставка, плащане и др.

Проверките на предлаганите за продажба дървесни пелети целят да се установи наличието на информация за съответствието на продукта с относимите стандарти за пепел и калоричност. В случай, че е налице такава информация, се изискват документи, удостоверяващи изпитване по съответните стандарти. В случай, че няма данни за съответствието на продукта сът стандартите, се вземат проби за изпитване в акредитирана лаборатория.

Арестуваха алоизмамник от Ветово, "преквалифицирал се" в продавач на пелети

Арестуваха алоизмамник от Ветово, "преквалифицирал се" в продавач на пелети

Прокуратурата го привлече в качеството на обвиняем

Проверките ще продължат до средата на ноември.

Припомняме, че в края на септември омбудсманът Диана Ковачева отправи искане до служебния министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов да разпореди проверки на пазарите за спекула при цените на твърдите горива за битови нужди.