Омбудсманът Диана Ковачева иска от служебния министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов да разпореди проверки на пазарите за спекула при цените на твърдите горива - дърва за огрев, пелети и въглища за битови нужди.

Поводът са десетките жалби и сигнали на граждани, които продължават да постъпват в институцията на обществения защитник заради безпрецедентното увеличение в сектора и недостиг на отделни твърди горива за битови нужди в различните райони на страната.

Припомняме, че на 23 септември т.г. омбудсманът сезира Комисията за защита на конкуренцията за направата на секторен анализ, с който да се проучи конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на твърди горива, както и на причините, довели до повишение цените на дребно.

На 27 септември 2022 г. КЗК публикува позиция, в което информира, че провежда мониторинг на пазара на твърдите горива, отчитайки всички външни и вътрешни фактори, оказващи влияние върху пазара у нас. В позицията обаче се посочва, че КЗК няма правомощията за ценово регулиране, нито за разследване на "спекула".

С близо 70% са поскъпнали твърдите горива за отопление

С близо 70% са поскъпнали твърдите горива за отопление

Омбудсманът има сигнали, че няма дърва, а пък цените са много високи

Ковачева припомня, че още предишния, редовен, министър на икономиката в лицето на Корнелия Нинова, обяви намерения за проверки, но и до този момент обществото не е информирано за предприетите действия и получените резултати".

Диана Ковачева подчертава, че неблагоприятните тенденции се наблюдават от средата на 2021 г., че проблемът се задълбочава през есенно-зимния сезон 2021-2022 г., а през летните месеци на 2022 г. и до момента цените ескалират до непосилни за крайните потребители стойности

Затова тя настоява пред служебния министър при проверките да бъде установено дали търговците предоставят документи за продажба c необходимата информация на клиентите при предлагането на дърва за огрев, пелети и въглища.

Омбудсманът подчертава, че е от съществено значение обозначаването на вида на предлаганите твърди горива, поставянето на ценоразписи в обектите за търговия на дребно и предоставянето на цялата необходима информация за крайните цени, включващи стоката и допълнителните услуги с цел недопускане на възможности за заблуда.