Ако до края на месеца българският парламент не измени Закона за устройство на територията (ЗУТ), България може да влезе в процедура по изключване от Орхуската конвенция, предупреждават от коалицията "За да остане природа в България".

Орхуската конвенция изисква от страната да направи промените в закона, за да могат хората да обжалват незаконосъобразни устройствени планове и разрешителни за строеж.

При положение, че до края на месеца това не се случи, България може да влезе в процедура по изключване от конвенцията.

Орхуската конвенция е най-сериозното международно споразумение за защита на гражданските права в областта на екологията.

България я e ратифицирала през 2003 г.

В програмата на Народното събрание преди разпускането му е включено изменение на ЗУТ, но в него липсва опция за това да се даде на хората право да обжалват незаконосъобразни устройствени планове и разрешителни за строеж.

Това представлява последната възможност 43 Народно събрание да предпази България от процедурата по изключването.

Такава заплаха е отправена към правителството от Комитета за прилагането на конвенцията с писмо в началото на 2017 г. и природозащитниците разполагат с него, се казва в съобщението им.

От приемането на конвенцията през 1998 г. предупреждения за изключване са изпращани единствено на Украйна и Туркменистан. Сега има голяма вероятност България да е третата страна с такова предупреждение, ако се стигне до изпълнение на предупреждението, страната ще е първата, която може реално да бъде изключена.

През годините липсата на възможност за обжалване доведе до редица строителни безумия като строителство в градските градинки и защитените територии, както и до презастрояването на Черноморието и планинските курорти, се посочва още в становището на правозащитната организация.

Пример за липсата на възможност за обжалване на устройствени планове е ски зона Банско в Национален парк Пирин. Устройственият план е одобрен от Община Банско въпреки доказателствата за нарушения на концесионния договор, които бяха потвърдени от Министерство на околната среда и водите.