Образователното министерство публикува на сайта си проект на Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (РУО), съобщиха от ведомството. Новият текст е пуснат за обществено обсъждане.

Ако бъде приет в този си вид, правилникът ще урежда управлението и контрола на системата на предучилищното и училищното образование, които се правят от регионалните управления.

Професионалното образование – акцент на план-приема за догодина

Професионалното образование – акцент на план-приема за догодина

Това обяви Кунева на среща с шефове на регионални инспекторати

Според заложените текстове в него, ще се положат основите на нов тип следене на това как се разходват средствата от държавния бюджет, отпуснати на детски градини и училища. Също и на това как се признава завършен клас, етап от училищното образование или степен на образование или професионална квалификация по документи, издадени в чужди държави.

Според новия правилник РУО вече ще участват в атестирането на директорите на училища и детски градини. Те ще казват и кога може или не може да се организира и да се признава за легитимно самостоятелното обучение и признаването на документи, издавани от училища на чужди държави.

Средното образование не подготвя работна ръка, недоволни 70% от фирмите

Средното образование не подготвя работна ръка, недоволни 70% от фирмите

Има пропуски при наетите след завършване

Районните инспекторати ще имат последната дума и при признаването на завършен първи гимназиален етап от средната степен на образование, както и в признаване на основно образование, на средното образование и на професионалната квалификация.