Морски плаж "Иканталъка 2" е с нов концесионер", община Каварна, област Добрич. Това стана ясно, след като Министерският съвет упълномощи Министъра на туризма да сключи договор за концесия с "ЛАЙТХАУС БИЙЧ" ЕООД.

Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 1,90 на сто.

Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 7 302,64 лв.

Предвидените инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията в размер на 380 114 лв.