Информационен портал за коронавируса е изготвили Министерски съвет. Той ще представя навременна и точна информация за вируса от кабинета. Така няма да се налага на гражданите да търсят данни от редица сайтове на администрацията.

В портала ще се публикува само официалната информация. Той е създаден безвъзмездно от "Информационно обслужване". Данните са предоставени от държавните институции, ангажирани с борбата с коронавируса. Достъпът до портала става чрез coronavirus.bg .

Там гражданите ще намерят телефоните на редица ведомства. Вътре ще се публикува и статистиката, предоставена от шефа на оперативния щаб Венцислав Мутафчийски. Има рубрика "Аз съм" за лица в карантина, за контактни лица и др.

В портала място намират и мерките за предпазване от коронавируса. Сайтът ще се развива и подобрява и в бъдеще.