БДЖ организира информационна кампания "Екологичното пътуване" чрез визуализиране на данни за отделянето на вредни емисии от различните видове транспорт при преминаване на конкретен маршрут. Тези данни клиентите на БДЖ могат да намерят на гърба на своите билети за пътуване с влак, както и на специално създадения за целта раздел в сайта на дружеството https://www.bdz.bg/bg/a/eco-passenger

2021 г. е обявена от Европейския парламент за Европейска година на железопътния транспорт. Целта на това решение е чрез провеждане на проекти, дискусии, събития, изложби и инициативи в цяла Европа Европейската година на железопътния транспорт да популяризира железниците като привлекателен и устойчив начин за придвижване, като се постави акцент върху неговия иновативен характер.

Железопътният транспорт е екологичен, безопасен и енергийно-ефективен. Емисиите от въглероден диоксид, генерирани от него, са многократно по-ниски в сравнение с тези при автомобилния транспорт. Железопътните превози са в пъти по-енергийно ефективни от автомобилните. Тези предимства извеждат на преден план в транспортната политика приоритетното развитие на железопътния сектор.

БДЖ се похвали с нов локомотив

БДЖ се похвали с нов локомотив

Той вече е готов за път

Темата за намаляването на вредните емисии от транспорта е все по-актуална и дискутирана на европейско ниво. През 2019 г. ЕК представи концепцията за прилагане на т.нар. Зелена сделка, която налага сериозни мерки за ефективно използване на ресурсите и намаляване на замърсяването. България, като страна членка на ЕС, споделя европейската амбиция и перспектива за стимулиране на устойчивите видове транспорт.

Клиентите на БДЖ вече могат да получават информация в реално време за движението на влаковете чрез своето мобилно устройство и също така да си закупят билет за пътуване отново онлайн.