През октомври Българската агенция по безопасност на храните е извършила 12 484 проверки. За установените нарушения са съставени 163 акта и са издадени 806 предписания. Изтеглени са общо 90 000 бр. яйца, 2 254 кг храни от животински и неживотински произход и 73 л сурово мляко и безалкохолни напитки.

Количеството е иззето от производствени обекти, складове, магазини и заведения за обществено хранене. Част от конфискуваните храни са били неправилно съхранявани, некоректно етикетирани или с изтекъл срок на годност, а други са нямали здравна и идентификационна маркировка.

Вследствие на проверките дейността на 7 обекта в страната е временно преустановена.