През 2019 г. са издадени 8 604 книги с тираж 6 325 046 и 912 брошури с тираж 1 302 728, според данни на Националния статистически институт (НСИ), който се позовава на информацията на Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий".

В сравнение с предходната година през 2019 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 326 (3.3%), а средният им тираж - от 1 144 на 802, или с 29.9%.

През 2019 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език), са 7 571, или 79.6% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 1 945 с тираж 1 561 хил., като от тях повече от половината са преведени от английски език (55.8%), следват преведените от френски - 7.0%, немски - 6.4%, и руски език- 6.1%.

Може да пътувате и в пандемия - с книга в ръка

Може да пътувате и в пандемия - с книга в ръка

Пролетна среща с книгите, дори и под дъжда

По тематични области според признака "предназначение на литературата" разпределението на изданията по раздели през 2019 г. е следното: - научна литература - 2 972 заглавия с тираж 567 хиляди; - художествена литература за възрастни - 2 146 заглавия с тираж 1 181 хиляди; - учебна литература - 1 743 заглавия с тираж 3 783 хиляди; - популярна литература - 1 387 заглавия с тираж 930 хиляди; - литература за деца и юноши - 870 заглавия с тираж 826 хил., от които 513 заглавия детска художествена литература с тираж 459 хиляди; - други - 398 заглавия с тираж 341 хиляди.

По отношение на печатните издания са издавани 223 вестника с годишен тираж 169 261 хил., като спрямо предходната година и заглавията, и тиражът намаляват съответно с 16 (6.7%) и 46 776 хил. (21.7%).

През 2019 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) - 108 заглавия, или 48.4% от всички издавани в страната.

До 70% спад на продажбите на книги по време на кризата, отчитат книгоиздатели

До 70% спад на продажбите на книги по време на кризата, отчитат книгоиздатели

Според проучване на Асоциация "Българска книга" основната причина е затварянето на книжарниците и печатниците

Най-издаваните вестници са в областта на "Политически, философски, религиозни и културни издания" - 51.6% (115 заглавия), като годишният им тираж е 67 663 хиляди. От всички вестници, издавани през 2019 г., 98% (218 заглавия) са на български език, а чуждоезичните са пет - два на турски и по един на руски, английски и немски език.

През 2019 г. са издадени 505 списания и 90 бюлетина, като в сравнение с 2018 г. списанията намаляват с 4.7%, а бюлетините се увеличават с 16.9%.

До 6% по-евтини книги купуваме при 9% ДДС

До 6% по-евтини книги купуваме при 9% ДДС

40% от коричната цена отива при разпространителите, твърди издател

През 2019 г. на чужди езици са издавани 83 списания и бюлетини с годишен тираж 245 хил., като най-многобройни са на английски език - 76 заглавия с тираж 200 хил., следвани от две издания на немски език и по едно заглавие на френски, турски, испански, есперанто, и едно на два или повече езика.

Според периодичността на издадените през 2019 г. списанията с най-висок тираж са седмичниците - 1 895 хиляди.