"В България секторът с най-висок относителен дял на биологично направление е пчеларството, с дял от 35,8% от пчелните семейства на регистрираните земеделски стопани."

Това съобщи земеделският министър Десислава Танева на конференция, посветена на "Проблеми на пчеларството в ЕС - дългосрочни решения" в Брюксел, организирана от евродепутата Андрей Слабаков.

Министърът подчерта, че Националната пчеларска програма (НПП) ще е с по-висок бюджет в размер на 6,4 млн. лева годишно. Тя обясни, че в новата програма са взети под внимание възможности за организиране на пазари и изложения за представяне на българския мед, като целта е да се скъси веригата на доставки и потребителите да могат да закупуват мед и пчелни продукти директно от производителя.

Тя обяви, че през 2020 г. Българската агенция по безопасност на храните трябва да довърши работата си по създаването на електронна система, която да функционира ефективно и да уведомява за пръсканията. Министърът на земеделието подчерта, че е изключително важно да се мотивира използването на препарати за растителна защита, които щадят околната среда и са безопасни за пчелите. Тя обясни, че в ЕС има 17 разрешени за употреба препарати, а в България са 3.

Танева посочи, че българският мед е основно експортно ориентиран. Регистрираните пчелари за 2017 година са 7672, а пчелните семейства са 749 хил. Към 2019 производителите са 6870, регистрираните пчелни семейства - 738 хил. Намалението е минимално -3,3% спрямо предходния период. Положителната тенденция в тези цифри е нарастването на дела на биологичното производство. Спрямо деветмесечната извадка от тази година ние отново ще сме на същите нива на износ като през 2018 г., когато са реализирани около 10 719 тона. Друга тенденция, която се наблюдава е, че в сектора има окрупняване на стопанствата и намаление на тези под 150 пчелни семейства.

Българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел коментира от своя страна, че цифровите решения и иновациите дават нови перспективи за развитие на пчеларството.

Опрашителите допринасят с най-малко 22 милиарда евро всяка година към европейското земеделие. Пчеларството е съществена част от земеделския и хранителен сектор в ЕС и помага да се запази заетостта в селските региони. През 2018 г. в ЕС е имало над 17 милиона и половина кошера, поддържани от около 650 000 пчелари. Повече от 12 000 от пчеларите и над 800 000 от кошерите са в България. Тези цифри ни показват колко е важен секторът за всички държави членки, заяви Габриел при откриването на конференцията.

През следващите три години ЕС ще осигури 120 милиона евро за европейския пчеларски сектор.

На конференцията присъства и кандидатът за европейски комисар по земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски.