България заплашена от европейска санкция заради не спазване на правилата за бутилирането на изворна вода. НФСБ внесе като извънредна точка в дневния ред на Народното събрание в сряда разглеждането на промени в Закона за храните, уреждащи предлагането на минералните и изворни води. С него казва, че българското законодателство, уреждащо предлагането на минерални и изворни води не съответства на европейската правна рамка - Директива 2009/54/ЕС.

Посочено е, че българското законодателство не забранява предлагането на натурална минерална и изворна вода от едно и също находище под повече от едно търговско наименование - както изисква директивата. Нещо повече - в противоречие с директивата, наименованието на извора не е задължително да бъде посочено на етикета.

Според решение на Европейския съд нямаш право да бутилираш от извор, ако изрично не изпишеш наименованието на извора на етикета.

ЕК напомня, че целта на директивата е да елиминира различията в законодателствата на страните-членки, да предпази потребителите от заблуждение и да осигури честна търговия, като дава на България тримесечен срок да предприеме нужните законодателни промени.