Броят на въведени в експлоатация през второто тримесечие на 2020 г. жилищни сгради са 766, а новопостроените жилища в тях са 3 660. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо второто тримесечие на 2019 г. сградите са със 104 повече, или с 15.7%, а жилищата в тях нарастват с 1 317, или с 56.2%.

През второто тримесечие на 2020 г. със стоманобетонна конструкция са 81.3%, с тухлена 16.5%, с друга - 1.8%, и с панелна - 0.4%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (69.8%), следвани от жилищните кооперации (22.7%).

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 105 сгради със 739 жилища, София (столица) - 103 сгради с 993 жилища, и Бургас - 96 сгради с 475 жилища в тях. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (37.5%), следват тези с три стаи (35.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 2.8%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2020 г. е 318.2 хил. кв. м, или с 51.5% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ се увеличава с 52.5% и достига 232.1 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 89.7 кв. м през второто тримесечие на 2019 г. на 86.9 кв. м през същото тримесечие на 2020 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Разград - 137.6 кв. м, и Силистра - 135.3 кв. м, а наймалка - в областите Велико Търново - 62.5 кв. м, и Монтана - 57.0 кв. метра.