Националната служба за охрана преустановява вътрешния обмен на документи на хартиен носител. Това съобщават от пресцентъра на службата.

От 2020 година съставът на охранителната служба ще обменя документи изцяло в електронна среда чрез системата "Акстър Офис". Според прессъобщението мярката има за цел да повиши ефективността на административния обмен, драстично да ограничи разходите за консумативи и канцеларски материали, както и да повиши компетентността на служителите на НСО за работа в цифрова среда. Стъпката е и в синхрон с разпоредбите за електронния обмен на документи в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

На близо 40 000 преписки и стотици хиляди страници възлиза средногодишният вътрешен документооборот на НСО.

От ноември 2018 г. Националната служба за охрана вече обменя документи с други административни структури в съответствие с единния технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) и чрез Средата за електронен обмен на съобщения, поддържана и развивана от ДАЕУ.