Няма изтичане на държавни тайни от служба "Военна информация", уверяват от Министерството на отбраната.

Ведомството отговори на разпространени в медийното пространство твърдения за допуснато изтичане на класифицирана информация от "Военна информация".

Според министерството информацията категорично не отговаря на истината, както не отговарят на истината и твърденията за изтичане на държавни тайни.

Съгласно закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ службите за сигурност сами провеждат проучването за достъп до национална класифицирана информация. На базата на това разрешение Държавната комисия по сигурност на информацията /ДКСИ/ издава документ за достъп до класифицирана информация за НАТО и ЕС.

В конкретния случай в съобщението на Военната прокуратура се поставя въпросът за това кой трябва да полага подпис на разрешението за достъп - дали служителят, извършил проверката, или самият директор.

И в двата случая това не засяга самата процедура за проучване и надеждността на проверените лица, поясняват от министерството.

Към настоящия момент по искане на Военната прокуратура и според разпоредбите на ЗЗКИ е ограничен достъпът до класифицирана информация на директора на служба "Военна информация", а самият той е в отпуск. Тече вътрешна проверка, която трябва да приключи до 10 юли, за спазването на всички процедури и проверки за надеждност на лицата.

Министерството на отбраната припомня, че директорът на служба "Военна информация" е назначен с указ на президента и единствено с указ на президента може да бъде освободен - при наличие на легитимни основания за такова действие.

Военното разузнаване е най-старата българска разузнавателна служба, неотдавна тя навърши 111 години. Дейността й се отличава с доказана ефективност и резултатност, което е основание за високите оценки от партньорските служби от НАТО и ЕС, заключава се в съобщението на ведомството.

Вчера стана ясно, че ДАНС разследва генерали за достъп до тайни на НАТО и ЕС.