Военноокръжна прокуратура - София ръководи досъдебно производство за престъпления по служба, извършени от висши офицери в Служба "Военна информация" /СВИ/ в Министерство на отбраната. Разследването е стартирало след извършена проверка от ДАНС и сигнали, изпратени от ръководството на ДАНС до главния прокурор.

Събрани са доказателства за това, че в периода 1 април 2016 г. - 1 май 2019 г. са издадени 504 разрешения за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна с ниво на класификация "Секретно" и "Строго секретно" в нарушение на Закона за защита на класифицираната информация.

Разрешенията за достъп до класифицирана информация с ниво "Секретно" и "Строго секретно" са издадени от служител по сигурността на информацията в Служба "Военна информация"-МО, а не от компетентния орган - ръководителя на тази служба. Това е довело до нерегламентиран достъп до секретна информация, тъй като достъп е бил предоставен на 504 лица в нарушение на разпоредбите на закона.

Същите разрешения, издадени от некомпетентен орган, са довели до издаване на сертификати за достъп до класифицирана информация /КИ/ на НАТО и ЕС от ДКСИ.

Тези факти са отразени в сигналите на ДАНС, станали причина за образуване на досъдебното производство.

С близо 3 млн. лв. правят новата сграда на комисията за информационна сигурност

С близо 3 млн. лв. правят новата сграда на комисията за информационна сигурност

Охрана, вътрешен ремонт, ел-инсталации и системи за сигурност

В периода 01.04.2016 г. - 21.05.2018г. Директор на Служба "Военна информация" е бил о.р. бригаден генерал С.Д., а в периода 22.05.2018 г. - 01.05.2019 г. директор на службата е бригаден генерал П. А.

И двамата директори на службата за сигурност - С.Д. и П.А. не са изпълнили задълженията си по служба, регламентирани в чл. 24 ал.1 от Закона за военното разузнаване по ръководство, организиране и контролиране на дейностите по защита на класифицираната информация и допуснали служителите по сигурността на информацията в СВИ да издават разрешения за достъп за нива на класификация, които нямали право да издават, тъй като е изключително правомощие на директора на Служба "Военна информация" - МО.

На 30.05.2019 г. под ръководството на ВОП -София бившият директор на СВИ С.Д. и настоящият директор на службата П.А. са привлечени като обвиняеми за извършени престъпления по служба - чл. 387 ал.1 от Наказателния кодекс и са им взети мерки за неотклонение "Подписка".

На 31.05.2019 г. ВОП - София е сигнализирала министъра на отбраната за това, че в качеството на обвиняем е привлечен настоящият директор на СВИ- П.А., с предложение за временно ограничаване на достъпа до КИ и отнемане на издаденото му разрешение за достъп, както и предприемане на действия за контрол и гарантиране спазването на ЗЗКИ в СВИ-МО.

От СВИ са изискани множество документи, включително и издадените незаконосъобразно разрешения за достъп до класифицирана информация в оригинал, извършени са разпити на 25 свидетели, назначена е техническа експертиза.

В хода на разследването се събират доказателства и за извършени злоупотреби с финансови средства и нарушения на Закона за обществените поръчки в Служба "Военна информация"- МО. Информация за това се съдържа отново в сигнали на ДАНС, оправени до прокуратурата.

ВОП -София е възложила на АДФИ извършване на финансова инспекция, резултатите от която се очакват.

НС повиши нивото на защита на класифицираната информация

НС повиши нивото на защита на класифицираната информация

Може да обменяме информация и с държави, с които нямаме договор