Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за 2019 година.

Допълнителните средства са в размер на 2 850 000 лева.

Парите ще послужат за ремонтирането на новата сграда, находяща се на ул. "Козлодуй" № 4 в София, закупена в полза на държавата за нуждите на ДКСИ и на нейната администрация.

ДКСИ купува имот за 25,4 млн. лева

ДКСИ купува имот за 25,4 млн. лева

Площта му е 1641 кв. м.

Средствата са необходими за извършване на дейности по изграждане на охраняем периметър, вътрешно преустройство на помещенията на сградата и надграждане на структурно-кабелните системи и специалните системи за сигурност за недвижим имот.

Посочените дейности са свързани с изпълнението на изискванията по видовете сигурност на класифицираната информация, заложени в Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по неговото прилагане, в правната рамка на ЕС по отношение на защитата на класифицирана информация и Политиката на НАТО по сигурността и подкрепящите я директиви, информират от Министерски съвет.