Няма критично завишаване на нивата на водните басейни след обилните валежи. Това успокои екоминистърът Ивелина Василева.

"В момента има покачване на речните нива, но не в критични изражения", успокои министър Василева. Падналите валежи са максимум до 25-35 литра на квадратен метър, което е създало известни проблеми в някои общини. Те обаче трябвало да се грижат за чистотата на реките. Честата причина за наводненията са непочистените речни корита.

По думите на екоминистъра е имало проблеми в източнобеломорския басейн, по поречието на Марица, в дунавски басейнов район. Няма критични участъци, успокои отново тя.

Десетки катастрофи и наводнени подлези в София след дъжда

Десетки катастрофи и наводнени подлези в София след дъжда

Една жена загина

Още миналата година са взети превантивни мерки от всички отговорни институции. До миналата година контролът бил разхвърлян между различни институции, а вече се контролира от единен орган.
Затова и Василева вярва, че превантивните мерки ще дадат резултат. Надявам се, че се извършват непрекъснати проверки, подчерта тя.

Трябвало да се почистват речните русла, за да не се допускат затлачвания. Непрекъснато се проверяват речните брегове и за нерегламентирани сметища.

В рамките на конференция на тема „Слушаме природата, даваме решения” екоминистърът Ивелина Василева подчерта, че МОСВ осъществява политиките си благодарение на партньорите си от европейското икономическо пространство.

В предишния период са осъществени девет проекта по този механизъм. Създадохме административен опит, капацитет, увери Василева. Обменен е опит и ноу хау.

Водните ресурси са от изключително значение за живота, припомни министърът и подчерта, че водите са и важен икономически ресурси. Трябвало да се постигне пълният потенциал на реките и моретата, без да се ощетяват екосистемите. Василева е доволна от многото успешни проекти.