С отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов и целия Министерски съвет, 76 граждански организации и обединения на организации от 25 населени места в България, настояват да получат повече информация за промяната в оперирането с Националната телефонна линия за деца 116 111.

Според организациите, представлявани от Национална мрежа за децата, решението телефонната линия да се поеме от ДАЗД - Държавната агенция за закрила на детето, създава сериозен риск за търсещите помощ деца и родители.

ДАЗД поема Националната телефонна линия за деца

ДАЗД поема Националната телефонна линия за деца

Номерът ще остане достъпен от цялата страна и напълно безплатен

От Национална мрежа за децата са разтревожени от промяната на оператора и задават следните въпроси:

  1. Какви са причините за взетото решение оперирането на линията да бъде "прибрано" от ДАЗД? Наличните данни и факти говорят единствено за успешността, предотвратяването на конфликт на интереси и гаранция за навременна и адекватна помощ, когато линията се оперира от външен доставчик.
  2. Има ли общо това решение с пропагандата, дезинформацията и фалшивите новини за работата на Линията, които тиражират от повече от година неверни твърдения, подложиха на тормоз работещите на линията и подведоха стотици родители, които стигнаха дотам панически да "спасяват" децата си от училище преди няколко месеца и по повод на които се води проверка по прокурорска преписка № 1278/19 по описа на Специализирана прокуратура?
  3. Кой контролира работата на линията? Ако ДАЗД са едновременно възлагащ, управляващ и контролиращ орган, кое гарантира, че Националната телефонна линия за деца ще продължи да работи с високо качество? Кой ще следи и предприема мерки, ако се установи нарушение?
  4. Какви са гаранциите, че ДАЗД има готовността и капацитета да поеме оперирането на линията - сформиран и добре обучен екип, който да поеме веднага работата на телефонната линия - 24 часа, 7 дни в седмицата, през цялата година?

От НМД недоумяват, защо се извършва тази смяна при положение, че се отбелязва спад в доверието по отношение на помощта, която държавните институции оказват в случаи на деца, жертви на насилие или в трудна ситуация.

Националната телефонна линия за деца съществува от 2009 г., като от самото си създаване тя е възложена на външен доставчик, избиран с обществен конкурс по публично обявени правила, а работата му се контролира от държавата, т.е. именно от ДАЗД. За десетте години от нейното съществуване, работещите на линията са помогнали на 120 000 деца.На телефонната линия деца имат възможност да питат по въпроси, които ги вълнуват, да търсят помощ, когато не знаят към кого да се обърнат. Понякога това се случва в много тежки ситуации, а работещите на линията са единствените, които могат да помогнат, и така спасяват човешки живот. Линията се ползва не само от деца, а и от десетки хиляди родители, учители и други възрастни.

Гражданските организации настояват за отговор на тези въпроси, защото България не може да си позволи провал на Националната телефонна линия за деца, която е единствената национална линия, на която деца могат да намерят помощ по всякакви въпроси, когато се нуждаят от нея. Провалът на линията ще застраши възможността деца и юноши - някои от тях с опасност за здравето или живота, техните родители, близки, както и граждани, да не получат навременна и адекватна помощ или информация.