Държавната агенция за закрила на детето поема управлението на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Номерът е единен за цяла Европа. Той ще остане достъпен от цялата страна и напълно безплатен. За поддръжката на линията ще бъдат назначени квалифицирани психолози, които да продължат денонощно да предоставят подкрепа и информация. Ползватели могат да са деца, юноши, техните родители, близки, както и граждани, търсещи информация или помощ по проблеми на деца, поясняват от ДАЗД.

Ще продължи практиката при сигнал за дете с опасност за здравето или живота да се сезират полицията и регионалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане.

Над 440 000 обаждания на горещата линия за деца

Над 440 000 обаждания на горещата линия за деца

Най-често звънят тийнейджъри

От Агенцията съобщават, че за периода от 2009 г. до края на 2019 г. са били проведени 10 928 консултации с родители и 11 772 консултации с роднини и близки. Общо 119 530 пък са консултациите с деца. Повечето обаждания от родители са се отнасяли до семейни проблеми (родителски права, конфликти между родители и отношения родител-дете), търсене на информация за социалните служби и за програми за закрилата на децата, както и за подаване на сигнал за насилие над дете.

Децата най-често са се обръщали към телефонната линия с въпроси за отношения с връстници, създаване на приятелства при промяна на средата (преместване в друго училище или град). Част от обажданията са били свързани с любовни връзки и взаимоотношения, като в някои случаи са споделяли за насилие във връзката и опасни интернет запознанства, училищни проблеми и тормоз.

Около 5200 обаждания от деца са касаели психосоциални проблеми - страх и тревожност, както и притеснения за психични заболявания. Всеки месец е била предоставяна подкрепа на средно 5-6 деца, които са искали да посегнат на живота си.