В София се открива училище за кучета-водачи на незрящи хора.

То е проект на Фондация "Очи на четири лапи" - неправителствена организация. Организацията е  лицензирана от Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на социална услуга рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета, което е и нейната мисия, предаде Дарик радио.

Освен откриването на сградата и тренировъчния полигон от 12.00 часа на бул."Европа" 138, по време на церемонията ще бъдат дадени имена на три млади кучета и ще има демонстрация с кучета водачи.