"Демократична България" предлага пакет от спешни мерки за пътна безопасност у нас.

Причината е, че поред изследване на Евростат страната ни е сред държавите, заемащи челните места по брой загинали при катастрофи в ЕС.

Според тях сред основните проблеми у нас са липсата на данни, невъзможността държавата да прилага ефективно наказанията за нарушенията, които са предвидени в закона, липсата на адекватно законодателство и на ясно определена отговорна институция.

От ДБ настояват да бъде изготвена цялостна стратегия, в която да залегнат няколко основни принципа за справяне с "войната по пътищата", а именно: нулева толерантност към нарушаването на правилата за движение; преследване на системния нарушител; събираемост на глобите над 80%.

България на второ място в ЕС по загинали в катастрофа

България на второ място в ЕС по загинали в катастрофа

За 2018 г. у нас са настъпили 6684 тежки ПТП-та

От партията предлагат следните мерки, които да предприеме България в следващата една година:

 • Отваряне на данните за пътния трафик и инциденти - данните ще посочат кои са опасните участъци от пътища, магистрали, булеварди или кръстовища и каква е натовареността на пътната мрежа в градовете и между тях. На базата на тези данни трябва да се предприемат краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на безопасността в посочените участъци.
 • Изграждане на Единна информационна система за пътна безопасност (ЕИСПБ) - събирането на цялата информация за инциденти и трафик в единна система, която да е публична и с анонимизирани данни, ще бъде отправна точка за всички политики в борбата с войната по пътищата. Тази система ще бъде захранвана с данни от МВР, АПИ, Министерство на здравеопазването и всички други държавни институции и органи, които могат да дадат точни данни за случващото се по пътищата.
 • Осигуряване на цялостно видеонаблюдение на основната пътна мрежа и областните центрове - автомагистралите и пътищата I-ви клас от републиканската пътна мрежа са съответно 816 км и 2975 км към април 2020 г. Те трябва да бъдат покрити с високоскоростно видео наблюдение, така че нарушителите да бъдат преследвани и глобявани. Нужно е да се монтират нови камери, които, заедно с тези на АПИ и на тол системата, да обхванат магистралите и скоростните пътища.
 • Сертифициране на преброителните камери и камерите от тол системата за засичане на скорост.
 • Зоново засичане.
 • Електронно връчване на фишове и актове и електронно плащане - в момента фишовете се връчват задължително на хартия. Необходими са спешни законови изменения, с които да се регламентира възможността нарушителите да получат фиша си електронно, включително на мобилния си телефон, и да го платят веднага с определена отстъпка.
 • Връчване на фишове при административно обслужване от други администрации - в момента има сериозен проблем с невръчени фишове, съставени в отсъствието на водача (т.е. чрез автоматизирани средства). Необходимо е да се изгради система, с която при всяка административна услуга в рамките на публичния сектор да има възможност да бъдат връчени фишовете. Не трябва да е възможно използването на административна услуга без преди това да бъдат връчени всички фишове.
 • Затваряне на вратичките за неплащане на фишове - в момента недобросъвестни шофьори използват вратички в законовата процедура и по този начин избягват плащането на глоби. Един пример е декларирането, че друг водач е управлявал автомобила по времето на нарушението, чрез прилагане на копие от шофьорска книжка на друг водач.
България губи 2 млрд. лв. годишно заради катастрофи

България губи 2 млрд. лв. годишно заради катастрофи

Институтът за пътна безопасност ще се включи в местните избори

 • Пътна полиция да не може да спира без нарушение - да се забрани на пътните полицаи да спират за проверка МПС, ако водачите не са извършили нарушение. Поставянето на камери ще намали нуждата от човешкия фактор по пътищата и ресурсът на пътните полицаи може да бъде пренасочен в посока на опериране с видеотехниката, за да бъдат глобени възможно най-голям брой нарушители, засечени от нея.
 • Използване на камери, прикрепени към униформата - т.нар. "body cams" са практика по света, която едновременно дава спокойствие на полицаите и намалява рисковете от корупция и злоупотреби. Даването на подкупи е ежедневие, като по този начин се налага усещането за безнаказаност. При подходящ контрол на пътните полицаи, възможностите за корупция биха намалели значително.
 • Строг контрол над техническите прегледи - чести проверки на записите от камерите и измервателните уреди за несъответствия. Това ще намали фалшивите технически прегледи, допускащи неизправни МПС в движение.
 • Да бъде започната изработката на изцяло нови Закон за движение по пътищата (ЗДвП) и подзаконови нормативни актове, свързани с него, които да отразяват съвременните тенденции и добри практики в европейските страни относно правилата, санкциите, възможностите за контрол, организацията на движение и пътната безопасност.
 • Ускорено въвеждане на принципите от "Мисия нула". Да бъде създадена програма с пакет от мерки за въвеждане на основните принципи, залегнали в европейската политика "Мисия Нула" ("Vision Zero"), Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19-ти ноември 2008 година, относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури, Европейската програма за пътна безопасност 2020-2030 и за въвеждане на добрите практики за планиране на инфраструктурата в населените места и извън тях, заложени в Световен наръчник за планиране и проектиране на улици и в Световен наръчник за мерки за пътната безопасност. Това е задължение на новосъздадената Държавна агенция по пътната безопасност.
 • Безкомпромисно полагане на маркировка - Хоризонталната и вертикалната маркировка са от съществено значение за намаляване броя на грешките, допускани от шофьорите. Трябва да се направи спешен цялостен одит на положената хоризонтална маркировка и да се възстанови в липсващите участъци или там, където не отговаря на стандартите за светлоотразяване, шум при настъпване или размери. Вертикалната маркировка следва да спазва също стандартите и да не се допуска липса на знаци и светлоотразители на мантинели и грешни знаци.
 • Правилно планиране и проектиране при ремонти или ново строителство - При планирането и проектирането, които влияят пряко върху безопасността на пътя, трябва да се подхожда изключително внимателно при избора на габарит и трасе, радиуси на хоризонтални и вертикални криви, видимост в крива, съоръжения за отводняване и безопасност, избор на настилка, равност, и организация на движението. Не трябва да се прави компромис с тези фактори в зависимост от наличните средства и ако не могат да бъдат осигурени към даден момент, трябва да се изчака, докато бъдат набавени.
 • Стъпаловидност при придобиването на право за управление на МПС - първите три години - МПС до 80 к.с., след 5 години стаж - до 100 к.с., а след десетата година - без ограничения.