Млади хора от кв. Лозенец участваха в първата от трите предвидени срещи "На кафе с полицейския инспектор", посветени на проблема за насилието в семействата.

В непринуден разговор с обслужващите квартала младши полицейски инспектори Грозданка Андреева и Данчо Данчев, младите двойки обсъдиха причините и проявите на домашно насилие, както и отношението на хората от общността към проблема.

Полицаите запознаха присъстващите с институциите и процедурите за защита от домашно насилие, а участвалите в срещата представители на сдружение "Самаряни" и "Свят без граници" представиха услугите и програмите за жертвите.

Три семейства приеха да станат „посланици" на кампанията, като подпомогнат усилията на полицията и НПО за информиране на хората от общността за източниците на помощ и насърчаване нагласите им за заявяване случаите на домашно насилие.

Срещите "На кафе с полицейския инспектор" са част от проект "Повишаване на обществената непримиримост към проблема за домашното насилие и осигуряване на надеждна защита и подкрепа за жертвите на домашно насилие в кв. "Лозенец., финансиран от ЕС по програма ФАР.

Паралелно с разяснителната кампания, която стартира през м. август и ще продължи до края на септември, ще бъдат реализирани и дейности за подобряване взаимодействието между полицията, съда и НПО при осъществяване на превенция, непосредствена защита и последваща психо-социална и правна подкрепа за жертвите на насилие.

Крайната цел на проекта е разработването на програма за превенция на домашното насилие и подкрепа на жертвите от ромския етнос, съдържаща мерки и форми, съобразени със специфичните особености и нужди на хората от етноса и визираща конкретния принос на всеки от партньорите.