В последния работен ден на 2020 г. работното време на всички звена "Български документи за самоличност" на територията на цялата страна остава непроменено.

На 31 декември в София гражданите могат да подават заявления или да получат готовите си документи от 7.00 до 17.30 часа, а в останалите градове - от 8.30 до 17.30 часа.

Това съобщиха от МВР.

През 2020 г. са издадени почти 2,5 милиона лични документа на български граждани. Толкова се очаква да бъдат подменени и през следващата 2021 г.

С оглед запазване на здравето на хората в условията на пандемия бе взето решението за удължаване на документите за самоличност.

Срокът на валидност на личните карти, който изтича до 31.01.2021 г. беше удължен с шест месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответния документ.

Това не е пречка гражданите да подменят документите си преди изтичането на удължения срок.

Традиционно, звената "Български документи за самоличност" в София са най-натоварени, но като цяло не се наблюдава напрежение и прекалено голям наплив.