Министерският съвет предостави на Министерство на образованието за безвъзмездно управление имот, който е държавна собственост. Имотът ще е за нуждите на Националната професионална гимназия по горско стопанство "Христо Ботев" - Велинград.

На заседанието на кабинета премиерът Бойко Борисов напомни, че е обещал и е поел ангажимент при посещението си във Велинград, а обещанията трябва да се спазват.

Заместник-регионалният министър Николай Нанков посочи, че имотът може да се ползва за пансион за учащите се деца в гимназията. За АПИ се запазват само четири помещения, а останалите се прехвърлят на образователното министерство, което трябва да осигури средства за поддържане в необходимия им вид за децата.