Правителството одобри проект на решение на Министерския съвет за финансира 9 дружества, изпълняващи инвестиционни проекти, които ще разкрият 2 349 нови работни места. Договорът е свързан с осъществяването на сертифициран инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на девет дружества, изпълняващи инвестиционни проекти с издаден сертификат за инвестиция. С договора инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за срок от най-малко пет години.

С акта се одобрява предоставянето на безвъзмездна финансова помощ в размер до 9.91 млн. лв. за периода 2020-2023 г. Помощта е за частично възстановяване, за период до 12 месеца от разкриването на съответното работно място, на направените от инвеститорите задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на девет сертифицирани инвестиционни проекта.

Кабинетът одобри изплащане на обезщетения по 5 решения на ЕСПЧ

Кабинетът одобри изплащане на обезщетения по 5 решения на ЕСПЧ

ешенията по делата срещу България са постановени в периода 02.04.2020 г. - 07.09.2020 г.

Проектите са за разширяване на дейността на съществуващи предприятия и за създаване на нови предприятия в района на столицата, както и в общините Ловеч, Куклен, Русе и Белослав, като се планира разкриването на 2 349 нови работни места и извършването на инвестиции в размер на 191.05 млн. лв. Проектите се осъществяват основно във високотехнологични дейности от производствения сектор и сектора на услугите.

Проектите на дружествата се изпълняват както следва: "Удуърд България" ЕООД в гр, София, "Олива" АД в с. Разделна, община Белослав, област Варна, "Витте Аутомотив България" ЕООД в гр. Русе, "Одело България" ЕООД в промишлено- търговска зона Куклен, община Куклен, област Пловдив, "ВиЕмУеър България" ЕООД в гр. София, "Акронис България" ЕООД в гр. София, "ВОСС Аутомотив България" ЕООД в с. Баховица, община Ловеч, "Карготек България" ЕООД в гр. София и "Роберт Бош" ЕООД в гр. София.