Рекорден брой белоглави лешояди в Източните Родопи. 245 лешояда от различни възрасти бяха преброени в Източни Родопи по време на традиционния мониторинг на нощувките на белоглавите лешояди на Балканите през изминалите почивни дни.

За сравнение, миналата година бяха регистрирани 147 лешояда заради лоши метеорологични условия, което в крайна сметка доведе и до по-ниската численост на установените птици. Преброяването традиционно се провежда в началото на зимата, когато започва размножителния период на лешоядите. Целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, тяхната възрастова структура, предгнездовото разпространение и да се идентифицират потенциални заплахи в местата за гнездене и почивка.

В гръцката част на планината са регистрирани 60 птици така за Родопите стават общо 305 птици. Това е най-големият брой лешояди, които са установени да нощуват в Източни Родопи до този момент от 2005 г. насам, когато започва тази схема за наблюдение на вида.

В преброяването в Родопите са участвали 18 експерти и доброволци на Българското дружество за защита на птиците и Фондация Традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканския полуостров се провежда от 2005 г. и това е шестнадесетото поред преброяване. Организатор и координатор е БДЗП в партньорството с природозащитни организации от България, Гърция, Сърбия и Северна Македония.

Преброяването в Източни Родопи се извършва в рамките на LIFE проект "Oпазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe" (LIFE14 NAT/NL/000901), изготвен от Rewilding Europe в партньорство с фондация По-диви Родопи и Българското дружество за защита на птиците от българска страна.