Близо 4,5 млн. лв. са преведени по двете схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебната 2019/2020 г.

От тях близо 3,8 млн. лв. (3 749 671 лв.) са за реализирани доставки на мляко и млечни продукти, на пресни плодове и зеленчуци в училищата и детските градини. Останалите средства, в размер на 743 074 лв., са за възстановяване на Данък добавена стойност.

В ДФЗ е създадена организация в максимално кратки срокове да се обработят подадените от бенефициентите заявки за плащане. До края на януари са разгледани всички заявки за плащане и са възстановени допустимите разходите на всички одобрени кандидати, които са отчели доставките за първите два периода на учебната 2019/2020 г.

Изплатената помощ по схема "Училищно мляко" е близо 2 млн. лв. (2 017 406 лв.), а възстановеното ДДС по нея е 401 584 лв. По схемата "Училищен плод" са преведени над 1,7 млн. лв. (1 732 265 лв.) и още 341 491 лв. за покриване на ДДС. Доставките в учебните заведения и по двете направления започнаха през октомври тази година.

От ДФЗ припомнят , че през учебната 2019/2020 г. децата в училищата и детските градини ще получават 46 доставки по схемата "Училищен плод" и 50 по схемата "Училищно мляко". Бюджетът за тази година по първата схема е 13 655 507 лв., а по втората - 15 863 469 лв.