Във връзка с информация в медиите за постъпил сигнал към МВР за изграждането на интерконектора Гърция-България и иницииране на проверка, проектната компания "Ай Си Джи Би" АД коментира е становище до медиите, че ще окаже пълно съдействие на съответните държави органи във връзка с провеждането на проверка и ще предостави своевременно всяка поискана информация и документация по осъществяването на проекта IGB. 

Компанията обяснява, че дейността по управление на проекта се осъществява в синхрон с българското и европейското законодателство и отговаря на най-високите стандарти.

Интерконекторът с Гърция няма да е готов до средата на 2022 г.

Интерконекторът с Гърция няма да е готов до средата на 2022 г.

От КЕВР са дали съгласие за удължаване срока за въвеждане в експлоатация на газовата връзка

Проектът за изграждане на междусистемна връзка с Гърция се финансира частично със средства от европейски структури и фондове, както и със заем от Европейската инвестиционна банка, което налага допълнителен механизъм на контрол. 

По думите им, "това гарантира, че всички дейности и процедури по реализацията на проекта се изпълняват съгласно всички законови предписания. IGB подлежи на редовни проверки и одити от независими международни институции, от което зависи усвояването на финансовите средства".

"Законосъобразността на всички действия на проектната компания и на основните изпълнители е пряко обвързана с напредъка по изграждането на проекта. Без положителни резултати при постоянния извършвания контрол IGB изобщо не би могъл да се осъществява", допълват те.

Борисов се борил за 100% български АЕЦ и газови тръби, но го спъвали национални предатели

Борисов се борил за 100% български АЕЦ и газови тръби, но го спъвали национални предатели

Но се преборил за български тръби и приходи на следващите поколения с десетилетия

Според тях, "спекулации по темата за извършени нарушения целят единствено да уязвят репутацията на проекта и да доведат до неговото блокиране малко преди той да бъде завършен и въведен в експлоатация".

"С наближаване на момента на приключване на строителството зачестяват атаките срещу проекта, въпреки напредналата фаза. Подобни опити за неговото проваляне няма да успеят".

Компанията може да предприеме действия по съдебен път при отправяне на внушения или твърдения, несъответстващи на истината.

Радев захапа Борисов: Защо мълчи за 3-те милиарда за "Турски поток", защо забатачи интерконектора с Гърция

Радев захапа Борисов: Защо мълчи за 3-те милиарда за "Турски поток", защо забатачи интерконектора с Гърция

Трите милиарда никога нямало да си ги върнем