Черноморските държави трябва да съсредоточат своите усилия върху общи проекти в най-засегнатите от пандемията сектори на синята икономика. Това каза министърът на транспорта Росен Желязков по време на виртуална среща за Общата морска програма в Черно море.

По думите му сега е моментът, с подкрепата на Европейската комисия, да се идентифицират и стартират печеливши проекти за възстановяване на синята икономика в Черно море, с оглед по-бързото преодоляване на последствията от Ковид кризата.

По време на срещата бяха обсъдени Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021—2027 г. и новия инструмент "Европа от следващо поколение", които скоро ще бъдат приети, с бюджет от 1,8 трилиона евро. Тук се включва и Инструментът за съседство, развитие и международно сътрудничество, който с планираните 98,4 млрд. евро би могъл да финансира общи инициативи на Черноморските държави.

Росен Желязков: Нужна е оценка за промени в евросистемата за РВД

Росен Желязков: Нужна е оценка за промени в евросистемата за РВД

България подкрепя компромисните текстове на Директивата "Евровинетка"

България, в рамките на своя мандат като координатор, предложи да бъде реализиран проект за мониторинг и управление на морския трафик в Черно море. Концепцията има за цел да предостави възможности за определяне на точния час на пристигане на корабите в пристанищата, намаляване на вредните емисии от корабите, ограничаване на въздействието на човешкия фактор и административната тежест, допълни още министърът.

Росен Желязков изрази увереност, че Турция, която поема координацията през 2021 г., ще продължи започнатия добър диалог и ефективна работа между държавите.