По делото срещу бившия социален министър от БСП Емилия Масларова има събрани годни доказателства за извършени престъпления и присъдите на втора инстанция биха били осъдителни, ако не са били "алогичните и абсурдни" твърдения в обвинителния акт. Това става ясно от решението на Софийския апелативен съд (САС) - Снежана Душкова-председател, Карамфила Тодорова-докладчик и Иван Стойчев, показа проверка на "Правен свят". С него след 7 години в съда, делото срещу Масларова е върнато на прокуратурата.

Съдът оправда Емилия Масларова

Съдът оправда Емилия Масларова

Бившата шефка на Министерството на труда и социалната политика

В него апелативните съдии изрично подчертават, че не постановяват осъдителна присъда, а връщат делото на прокуратурата, защото тя също би почивала на неясен обвинителен акт и ще бъде отменена от Върховния касационен съд.

Основното обвинение срещу бившата министърка е за присвояване на над 11 млн. лева при т. нар. "златен ремонт" на Центъра за комплексно социално обслужване в Стара Загора. Масларова е обвинена и в престъпление по служба, а подсъдими с нея са собственикът на фирма "Стара Загора 2007" Венцислав Драганов, управителят на дружеството Михаил Методиев, бившият зам.-министър Димитър Димитров, бившият главен секретар на социалното ведомство Иван Пенев и Росен Стефанов, който е отговарял за контрола на ремонтните дейности.

Прокуратурата протестира присъдата на Масларова

Прокуратурата протестира присъдата на Масларова

Съдът взел решение въпреки доказателства и становище на експерти

През декември 2015 г. състав на Софийския градски съд (СГС) с председател Димитрина Ангелова оправда всички подсъдими, а в мотивите на съда година по-късно беше записано, че от нито една от експертизите не става ясно колко пари са били изхарчени в ремонта и дори наблюдаващият прокурор Калин Софиянски заявил в пледоарията си, че са присвоени около 8 млн. лева. Това според съдия Ангелова показва, че обвинението е останало недоказано. Отделно СГС беше заключил, че е "немислима" правна конструкция, според която Масларова присвоила парите със съучастници Драганов и Методиев или пък да е присвоила парите, а същата вреда да е нанесла и с извършено престъпление по служба.

Защитата на Масларова обвини прокуратурата, че е изгубила парите на държавата с делото

Защитата на Масларова обвини прокуратурата, че е изгубила парите на държавата с делото

Използвала популистки похвати

Като се съгласява с тези доводи за неясноти в обвинителния акт и изброява още десетки такива, засягащи всеки един от подсъдимите, апелативният съд е категоричен, че е налице основание за отмяна на присъдата и връщане на делото на прокуратурата. Според САС обаче градският съд е задълбочил нарушенията, като върху тях е постановил незаконосъобразен акт, а отделно от това има и непълнота в мотивите, тъй като не се е произнесъл по основното обвинение срещу Масларова за длъжностно присвояване.

Според апелативните съдии СГС е използвал пороците на обвинителния акт, за да оправдае подсъдимите, вместо да го върне на прокуратурата.

"Този извод е дълбоко погрешен, тъй като негодността на едно обвинение не може да има за последица оправдаване на подсъдимите, а има за последица задължение на съдията-докладчик да го констатира и върне делото на прокурора с указания за привеждане на обвинението в съгласие със закона", пише в решението на САС. В него се казва, че правилата за съставяне на обвинение не са само в интерес на подсъдимите, но и на правосъдието. В тази връзка апелативните съдии заявяват, че обвинителният акт в случая не отговаря на стандартите за какъвто и да е юридически акт, тъй като е "неясен, непълен, неразбираем, противоречив и концептуално невъзможен" и по него не може да се постанови каквато и да е присъда.

"В такъв случай, контролиращият съд, несъгласен с решението по същество на първата инстанция, и виждайки основания за различен изход на делото, бива изправен пред невъзможност от своя страна да постанови правилен и законосъобразен акт, доколкото и пред него тези процесуални нарушения продължават да съществуват", се казва още в решението на съда. Апелативните съдии обясняват, че няма как да четат и осъдителни присъди, тъй като само ще задълбочи нарушенията, защото биха нарушили и правото на защита. Според тях обаче в тезата на обвинението се съдържат факти за престъпления и конкретния твърдения за нанесени вреди.

"Настоящата инстанция намира, че за тези вреди са налице годни и достоверни доказателства и такива реално са причинени. Като цяло обаче, тези твърдения са поставени в дълбоко противоречива система, в която се отричат едни други, до степен да не е ясно какво в крайна сметка твърди прокурорът. Описанието е такова, че твърденията за лица и факти са драстично несъвместими едни с други, взаимно се изключват, както като факти, така и като правна оценка. В много висока степен прокурорът не е изпълнил задължението си да представи на съда ясно, стройно, пълно, логично и състоятелно фактическо и правно изложение", се казва в решението. САС е категоричен, че не може да влезе в положение да казва кой е приложимият закон и да установява факти, които дори не са включени в обвинението, защото така би навлязъл в обвинителната функция

Шеста година цикли делото срещу Масларова

Шеста година цикли делото срещу Масларова

Експерти се затрудняват да дадат становище по комплексна експертиза за строителните работи

"Нетърпимо, в този случай, процесът ще придобие недопустимо инквизиционен, и отдавна отречен, а не състезателен характер", подчертават апелативните съдии.

Те подробно аргументират и решението си да върнат делото на прокуратурата, след като то се проточи 5 години само на първа инстанция и сега не е ясно дали и кога ще приключи окончателно. Във връзка със забавените дела пък в момента се подготвят изменения в НПК, с които връщането на дела на прокуратурата да става само в разпоредително заседание пред първата инстанция. В тази връзка мотивите на САС звучат и като защита на правото на въззивната инстанция да връща дела заради неясно обвинение, като посочва, че тези нарушения може да бъдат отстранени.

"Незаконосъобразно е и тези нарушения да се компенсират чрез определен вид на присъдата, в случая - оправдателна. Напротив, единственото разрешение при тяхното наличие е отстраняването им по реда на връщане делото на прокурора, именно, за да знае съдът обвинителната претенция, по която следва да се произнесе. В противен случай винаги стои въпросът какво всъщност е решил съдът.

Наличието на всички законови предпоставки за правилното разглеждане на предявеното обвинение, следва да е осигурено включително и във въззивното производство, и то по съображения свързани и с правото на защита", пишат апелативните съдии и допълват, че в сходна ситуация, ако въззивният съд не може да връща делото на прокурора, а в същото време не е съгласен с изводите на първата инстанция и види нарушения в правото на защита заради негодно обвинение, то той ще може да постановява само оправдателни присъди.

За неяснотите по отношение на обвинението срещу Масларова САС посочва, че в него се твърди, че тя е подсъдима, че е присвоила държавни средства и си е послужила с улесняващо престъпление по служба по чл. 282 от НК. Според обвинението обаче и с двете престъпления е нанесена една и съща вреда от над 11 млн. лева, веднъж присвоена и веднъж, причинена като значителна вредна последица от престъплението по служба.

Делото „Масларова" с ново проточване

Делото „Масларова" с ново проточване

Обвинена е за длъжностно присвояване в особено големи размери

"С това е внесена абсолютна неяснота по отношение на това с кое престъпление прокурорът твърди, че са причинени вредните последици - това по присвояване или това по служба. Неясно е как престъпление, което само по себе си причинява съставомерния резултат е улесняващо друго престъпление за същия този резултат... Само по себе си това е достатъчно, за да настъпи пълно объркване за това какво всъщност твърди прокурорът, след като твърди взаимноизключващи се положения", сочат се апелативните съдии. Според тях объркването става и по-голямо, тъй като в обвинението за присвояване има една група от съучастници, а в това за престъпление по служба те са други, а щетата остава константна.

"Съдът е поставен в положение сам да търси за какво точно подсъдимите са наказателно преследвани, абстрахирайки се изцяло от обвинителните твърдения доколкото те са особено алогични и абсурдни", заключва съставът на САС.