Много животни се търгуват незаконно по света, генерирайки висока печалба при нисък риск, често осигурявайки печеливш източник на доходи за престъпни мрежи. С годините тази порочна практика се е превърнала в доходоносен бизнес, който превръща животните в стока. Интернет и по-конкретно онлайн търговията създава сериозна предпоставка за почти всякакъв вид търговия, отваряйки и вратата за тъмния свят на нелегалния бизнес с животни.

От организацията "Четири лапи" сигнализираха за проблема с трафика на кучета у нас. Организацията се обърна с искане да предприеме законодателни промени относно развъждането и търговията с кучета у нас. Нужен е нов Закон за ветеринарномедицинската дейност, а законодателните промени да засегнат развъждането и търговията с кучета. Нужен е и засилен контрол на задължителната регистрация за лицата, практикуващи развъдна дейност и продаващи кученца.

Източна Европа – огнище на трафика на кучета

Източна Европа – огнище на трафика на кучета

Има и случаи, в които документите са истински, но са издадени некоректно

News.bg се свърза с Марина Атанасова, координатор отдел "Програми" към "Четири лапи", която даде коментар по темата. Наблюденията на организацията са, че България е една от страните, които са огнище за трафика на кучете както у нас, така и зад граница. Данните през последните години показват, че печалбите от тази дейност в Европа възлизат на над 1 мил. евро. Притеснение е не само броят - стотици кучета дневно се предлагат на пазара, но и условията, в които се отглеждат. Никой не знае колко точно са незаконните развъдници у нас, но това, което се забелязва при проучване на темата е, че в 3 от най-големите сайтове за реклами, има над 5 хиляди обяви за продажба на кучета. Тук проблемът е, че свободната и нерегламентирана онлайн търговия, се превръща в опасна среда, която отваря възможност за трафик и измама, която е за сметка на купувача и животното, обяснява Марина Атанасова.

Схемата - продажбите се извършват главно през интернет, предаването на животните става на неутрална територия - паркинги, бензиностанции. Кучетата се продават с паспорт, но без микрочип, което е и първи сигнал, че търговията е незаконна, тъй като това би трябвало да е невъзможно.

Кой се занимава с разследване на трафика на кучета и животни?

От началото на годината до средата на ноември месец в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са постъпили 57 сигнала за нелегално развъждане и транспортиране на кучета, като седем от тях са за нелегални развъдници в България. Сигналите са подадени както от граждани на страната, така и по мрежата за измами по агрохранителната верига и от национални контактни точки на държавите членки в ЕС за хуманно отношение към животните по време на транспорт. За някои от случаите са сезирани органите на Министерство на вътрешните работи (МВР) и Прокуратурата.

На въпрос на news.bg от Националната полиция обаче отговориха, че всичко с дейността с животни и отговорност на БАБХ и МВР не се занимава с трафика на животни. Т.нар. зоополиция разглежда случаи единствено на нелегално организирани боеве между животни, в това число и на кучета, т.е. на насилие над животни. Говорителят на ГДНП не разполага с данни за подадени сигнали за трафик на кучета.

И действително - в Закона за защита на животните, който бе приет през 2008 г. ангажираните институции за основно две - БАБХ и МЗХ, които налагат административен контрол и санкции. Така на практика се оказва, че под угрозата от преследване остава преди всичко трафика на защитени и екзотични видове, но не и на традиционните домашни любимци, напр. кучета и котки.

От "Четири лапи" предлагат мерки срещу трафика на кучета

От "Четири лапи" предлагат мерки срещу трафика на кучета

Те искат нов Закон за ветеринарномедицинската дейност

В БАБХ обаче има постъпили сигнали за съмнение за фалшифицирани паспорти на домашни любимци - най-често случаят е фалшифициране на отпечатъка на личните щемпели/печатите на ветеринарните лекари, посочват се и грешни данни. Установени са отпечатани фалшиви мостри на паспорти. Паспортите и серийните им номера трябва да отговарят на определени изисквания и да са произведени от търговци, които са регистрирани в Регистър на производителите и търговците на средства за идентификация на животните по чл. 7, ал. 3, т. 21 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Съгласно законодателството данните за животните, вкл. паспортите им, се отразяват в Интегрираната информационна система на БАБХ - ВетИС и при справка в нея се получава информация, която след анализиране, води до взимане на решения и предприемане на следващи действия. От БАБХ увериха и че поддържат актуален публичен регистър на развъдниците за кучета, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Към момента в БАБХ няма данни за ветеринарни лекари, които участват в нелегалния трафик на кучета. Напротив, за по-голяма част от сигналите се оказва, че самите ветеринарни лекари научават, че са включени като част от измама от инспекторите. Тогава и самите ветеринарни лекари сезират прокуратурата и органите на МВР за злоупотреба с техни лични данни.

Какво се случва със сигналите? А и със самите животни?

От "Четири лапи" обаче имат усещането, че на практика всички отговорни държавни институции нямат капацитет и система за справяне с масовия проблем.

Сигналът не е стигнал до проверка от институциите например заради липсата на точен етаж в посочения адрес. За същия случай "Четири лапи" сигнализират и на един от най-популярните сайтове за обяви, където от същия продавач има публикувани десетки обяви. Отново обаче това не води до съществен резултат, тъй като отговорът гласи, че обявите на потребителя ще бъдат свалени, след получаване на решения от съответните инстанции. По този начин незаконната търговия с кучета остава ненаказана, въпреки събраната информация.

От фондацията при тяхно разследване попадат и на случай на отглеждане и продажба на кучета без ваксини, микрочип и паспорт, в изоставена постройка, до която се стига само пеша. Разследване обаче не може да се осъществи, поради липса на адрес.

От "Четири лапи" подчертават, че незаконната търговия с кучета и животни е опасна преди всичко за тези, които искат да се сдобият с другар и член на семейството с размахваща се опашка. Продажбата на кучета без задължителните ваксинации е изключително рисков фактор за здравето на закупеното куче, а в някои от случаите - и за здравето на хората. Липсата на задължителните ваксинации нерядко може да доведе до фатален край на продаваното куче. В България по закон трябва да се продават само идентифицирани (с поставен микрочип) и регистрирани (с паспорт) кучета. По този начин се гарантира възможността за проследяване на произхода и здравния статус на кучетата при необходимост. Липсата на документи и чип на кучетата прави невъзможно проследяването и санкционирането на продавача.

Незаконните продавачи на кучета твърдят най-често, че те има паспорт, но не и миктро чип. Това няма как да е възможно, защото двете са взаимно свързани. Паспортът на кучето трябва да бъде предоставен за преглед преди продажбата, за да може продавача да се увери, че документът не е фалшив. По отношение на санкциите на подкупните ветеринарите, глобата за първо нарушение е от 200 до 500 лв., а за повторна нарушение е от 500 до 1000 лв.

Точно затова от "Четири лапи" настояват да има изисквания, които да се въведат със закон, за да не може да се осъществяват продажби чрез интернет, без гаранции. Ние искаме да се въведат мерки за регулиране на онлайн търговията с кучета. Ако се рекламират и се пускат обяви само на кучета, които имат всички документи и чип, то тогава нерегламентираните продажби биха намалели. За да се избегне измама с документите на кучето, собственикът трябва да попълни номера на чипа на животното, което да е регистрирано на негово име. След това информацията се сверява с данните от информационната система на БАБХ и по този начин обявата се валидир