Отново провал на държавата в сектора с пътната безопасност. За 2019 г. има 17 повече загинали в сравнение с 2018 г. и 46 повече тежки ПТП-та. България е отново начело на негативната класация в Европа за най-много загинали на пътя, а от Държавната агенция "Безопасност движенията по пътищата" не правят нищо.

От Европейската партия ВОЛТ питат и какво се прави с предвидените вече мерки за повишаване на пътната безопасност.

За 2019 г. има 17 повече загинали в сравнение с 2018 г. и 46 повече тежки ПТП-та.

В изявление на партия Волт съобщават, че изготвеният доклад от Държавна агенция "Безопасност движенията по пътищата", който включва текущото състояние на пътна безопасност, е изтънял - от 159 страници за текущото състояние на пътна безопасност в оригинал, към днешна дата докладът е съкратен до 63 страници. Според лидера на ВОЛТ Настимир Ананиев целият раздел 4 с обобщения план и конкретните срокове вече липсва.

Припомняме, че през 2019 г. Агенцията съобщи за приемането на нова методика за обследване на тежките пътни инциденти, бързо и ефективно събиране на наложени санкции, одитите за пътна безопасност, които да обхванат всички републикански и общински пътища, създаване на публичен регистрационен режим на фирмите, извършващи сервизна дейност.

С нова методика ще оценяват тежките катастрофи

С нова методика ще оценяват тежките катастрофи

Доклад за пътната безопасност предвижда редица мерки за ограничаване на тежките инциденти

В изявлението си, Ананиев пита председателя на агенция Малина Крумова защо липсва раздел 4 от текущия доклад, който е качен на интернет сайта на ДАБДП и къде са предприетите за сигурност мерки, които е трябвало да бъдат изпълнени?

Друг съществен въпрос е как и за какво се харчат събраните за 2018 и 2019 г. почти 100 милиона лева от глоби.

България губи по 2 милиарда лева на година, свързани с директни и индиректни разходи в пътната безопасност, разходи за медицински разноски, инвалидни пенсии, социални, правно-съдебни, административни разходи и други.