Комисията за защита от дискриминацията даде ход на жалбата на петима родители от София срещу председателите на учителските синдикати на КНСБ и КТ "Подкрепа" Янка Такева и Крум Крумов.

Родителите твърдят, че децата им са дискриминирани от учителската стачка тази есен.

Според родителите, стачката е лишила децата им от гарантираното им от Конституцията право на образование, съобщи БНТ.

Учениците от общинските и държавните училища са били поставени в неравностойно положение спрямо тези, които учат в частни училища.

Част от родителите са били принудени дори да преместят децата си от общинско в частно училище и да дадат допълнително пари.

Родителите искат комисията да постанови, че е упражнена дискриминация спрямо децата им и да бъде променен закона за уреждане на трудовите спорове като образованието придобие специален статут подобно на здравеопазването.

Т. е. ако част от учителите стачкуват, друга част винаги да работят, за да не се прекъсва учебния процес. Янка Такева и Крум Крумов не присъстваха на заседанието, но адвокатите им заявиха, че жалбата е неоснователна.

Според тях, има закон, който разрешава стачките. Учителската стачка е проведена по всички правила. Освен това, именно участието на всички учители, а не на част от тях, гарантира успеха на социалните им искания.

Комисията назначи ново заседание на 12 май, за да могат родителите да съберат доказателства дали наистина са премествани деца в частни училища и колко им е струвало това.