Родителите решават до 12 часа на 8 ноември дали децата им се връщат в клас. Те трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с щадящи антигенни тестове или могат да представят валиден документ, че детето е преболедувало COVID-19.

В декларацията са посочени конкретните два вида тестове със слюнка, които са избрани от Министерството на здравеопазването чрез обществена поръчка и ще бъдат прилагани в училище. На всяко училище ще бъде предоставен само единият от двата вида тестове.

Денков притеснен от манипулиране при тестване на децата вкъщи

Денков притеснен от манипулиране при тестване на децата вкъщи

Преди седмица имахме 500 заразени деца

Децата ще бъдат тествани в класната стая от медицинско лице и/или преподавател или непедагогически специалист, определен от директора. Допустимо е участието също на доброволци - родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат със "зелен сертификат".

Изключение се прави за децата със специални образователни потребности, които ще бъдат тествани от родителите си вкъщи. За целта те попълват специална декларация, в която се ангажират да правят тестовете в дните, определени за тестване на останалите ученици, да водят детето си в училище само след отрицателен резултат от теста и да предават използвания тест в училище.

От МОН публикуват и декларациите, които се попълват от родителите:

Декларацията за съгласие за тестване в училище можете да видите ТУК.

Декларацията за съгласие за тестване на дете със СОП можете да видите ТУК.