Благоевградският съд отхвърли жалбата на отстранения от поста кмет на града Румен Томов за предсрочно прекратяване на пълномощията му на кмет на общината.

Решението на ОИК - Благоевград от 28 април 2020 г. е постановено съобразно задължителните указания по прилагането на материалния закон за предсрочно прекратяване на кметски пълномощия, чиято задължителност може да бъде отречена единствено при обявяване на приложимия закон за противоконституционен.

Решението на Административен съд - Благоевград може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Припомняме, до избора на и. д. кмет на града се стигна, след като избраният на последните кметски избори Румен Томов беше отстранен от поста с решение на ВАС. Причината е, че той не е заличил едноличната си фирма в едномесечен срок след избирането му за градоначалник.

На 28 април Общинската избирателна комисия гласува предсрочното прекратяване на пълномощията на Томов.