Със спестени 732 148 лв. се разрешава на Севлиево да финансира реконструкция на улични водопроводи. За целта Министерският съвет промени свое постановление от 2020 година.

Миналата година правителството отпусна над 6 млн. лв. за водоснабдяване, като след проведени обществени поръчки, община Севлиево подписа договор.

Затова сега се разрешава реализираните спестявания от 732 148 лв. да бъдат насочени към проекта за реконструкцията на уличните водопроводи, за който има издадено разрешение за строеж.

Припомняме, че на 16 септември бе съобщено, че 20 села в Севлиевско и 4 села в Габровско са на воден режим.