Потребителите на парно в София през февруари са консумирали по-малко топлинна енергия в сравнение със същия период на миналата година. Топлофикация София отчита 507 897 МВтч произведена топлинна енергия, което е с 3,7 % по-малко в сравнение с февруари 2020 г

По-ниската консумация на топлинна енергия ще се отрази на сметките за отчетния период. Предварителният анализ показва, че 70 % от битовите потребители ще получат фактура на стойност до 100 лв. За близо 18 % от абонатите стойността ще е между 100 и 150 лв. Едва около половин процент от сметките за месеца са на стойност над 300 лв.

По данни на НИМХ средномесечната температура за София през февруари 2021 г. е била 4.2 C° или с 0.2 С° по-висока спрямо 2020 г., когато и отопляемите дни са били 29.