С 1,87 евро на час минимална заплата България е предпоследна в Европа, показва доклада на Европейския синдикален институт, информират от КНСБ.

1,87 евро на час е законоустановеното минимално възнаграждение в България през миналата година. След нас в Европа по този показател е само Северна Македония с 1,63 евро на час.

Справката на законоустановените национални минимални заплати през 2020 г. бе представена вчера на онлайн конференцията "Справедливи минимални работни заплати и колективно трудово договаряне", организирана съвместно от КНСБ, белгийският синдикат CSC и Европейската конфедерация на профсъюзите. В нея се включиха представители на 7 държави и 15 организации, еврокомисар Никола Шмит, Естер Линч, зам.-генерален секретар на ЕКП.

Според данните най-високо е минималното възнаграждение във Франция - 10,15 евро на час, следвана от Нидерландия - 10,14 евро и Ирландия - 10,10 евро.

Сърбия е пред нас с 1,98 евро на час. Румъния и Унгария са пред България с около 1 евро разлика. 

В 6 държави в ЕС минималната заплата се определя чрез колективно договаряне, в останалите те са законоустановени и минават през институционална процедура. В част от страните във втората група се прави автоматична индексация. Данните от доклада показват още, че за над 20 млн. работници в ЕС ще има положителен ефект прилагането на двете стойности за определяне на минимална работна заплата, посочени в преамбюла на директивата за адвекватните минимални работни заплати - 50% от средната заплата и 60 на сто от медианната за съответната държава.

60% от работещите на минимална заплата в ЕС са жени, сочат още данните.