Новата обща фактура за отоплителен сезон 2020/2021 на Топлофикация София с опростено представяне на информацията вече e факт. На първа страница клиентите ще могат да видят дължимата сума и срока за плащане. Най-важната информация за потребителите е посочена в началото, а на следващата страница са поместени подробни разяснения и полезни факти.

В новите фактури все още фигурират и досегашните потребителски реквизити, като абонатен номер, заедно с въведените от новата информационна система - номер на инсталация и договорна сметка. Старите и новите данни фигурират едновременно, за да имат абонатите достатъчно време да свикнат и да се ориентират в данните.

На първа страница от общата фактура е посочен реалният разход за топлинна енергия по двата ценови периода, изчислен от фирмите за дялово разпределение. Стойността на потребеното количество енергия за отчетния период е видимо в последния ред на първата таблица.

На начална страница е добавено поле, в което е посочена сумата за доплащане или връщане по общата фактура. Информацията е изнесена на отделен ред за по-голяма яснота и прегледност, а начинът, по който е формирана, е показан е в отделна таблица.

Допълнително е посочен и крайният срок за рекламации по изготвените изравнителни сметки.

От 130 проверени - 90 абонатни станции на Топлофикация София са извън срок

От 130 проверени - 90 абонатни станции на Топлофикация София са извън срок

Диана Ковачева настоява КЕВР да промени подхода си

На втора страница на общата фактура клиентите могат да видят разяснителна информация за издадените кредитни известия за прогнозно начислена топлинна енергия. За тези, които са избрали да заплащат на равни месечни вноски, са добавени фактурираните по месеци равни месечни вноски и прогнозно начислени суми за отчетния период. В новата обща фактура е направено допълнително пояснение относно възможните разлики с изравнителните сметки, които потребителите са получили от топлинните си счетоводители. Това се налага, тъй като справките от фирмите за дялово разпределение не отразяват извършените през отчетния период плащания.

За улеснение на клиентите във фактурите са посочени различните възможности за плащане, както и адресите на клиентските центрове на Топлофикация София.

Детайлно описание на сметките с ясни графични обозначения може да се види на сайта на дружеството. От Топлофикация София обръщат внимание и на възможността клиентите да заявят получаване на електронна фактура през сайта на дружеството www.toplo.bg .

Припомняме, на 1 юли бе съобщено, че токът поскъпва с 4,40%, а парното средно с 16,23 на сто. Решението бе взето от КЕВР - Комисията за енергийно и водно регулиране на традиционното за нея закрито заседание. Аргумент за вдигането на цените са по-високите разходи на енергийните дружества за природен газ и въглеродни емисии.

На 4 юли общественият защитник Диана Ковачева настоя наредбата да бъде променена.

Два дни по-късно от Върховната административна прокуратура (ВАП) поискаха Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да изясни как са изчислени повишените цени на тока, съобщиха от ВАП.

Преписката на прокуратурата е от 28 юни 2021г. Тя е основана на публикации в медиите, свързани с повишаване на цената на топлинната и електрическа енергия от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

На 8 юли стана ясно, че "Топлофикация" ще връща пари на 42% от своите абонати.