Трафикът на хора с цел проституция носи най-големи печалби. Оценяват се в размер на 900 милиона до 1 милиард лева за 2019 г. Между 15 000 и 20 000 българи проституират зад граница. Данните изнесе Тихомир Безлов от Центъра на излседване на демокрацията на онлайн представяне на изследване Оценка на заплахите от организирана престъпност в България, съобщи БНТ.

Оборотът на ден на една проституираща може да стигне до 2 хиляди евро.

При трафика с цел сексуална експлоатация все по-рядко се наблюдава използването на насилие от страна на трафикантите при рекрутирането и контрола на жертвите.

При набирането основна роля играят нереалистичните обещания, измамата или емоционалното обвързване (т.нар. метод loverboy), а контролът впоследствие е по- скоро психологически.

При трафика с цел трудова експлоатация набирането се извършва чрез обяви, през посреднически фирми или чрез личен контакт, като отново се използват измама или фалшиви обещания, а контролът се осъществява чрез отнемане на личните документи или въвличане в дълг.

Трафикът с цел просия бележи ръст през последните години, като набирането се извършва основно чрез личен контакт от ОПГ.

Задържаха българин, осъден за трафик на хора в Унгария

Задържаха българин, осъден за трафик на хора в Унгария

Мъжът е признат за виновен за 68 престъпления

Наблюдава се увеличение на случаите на организирана експлоатация на групи от потърпевши, най-често лица с увреждания от ромските общности.

Трафик на хора и пазар на секс услуги:

  • Трафикът на жени с цел сексуална експлоатация остава основният сегмент (над 2/3 от всички жертви), следван от трафика с цел принудителен труд и просия и трафика на бременни жени с цел продажба на новородени.
  • Наблюдава се лек спад на регистрираните жертви на трафик - от 443 през 2018 г. до 404 през 2019 г.
  • Отчита се ръст на трафика с цел просия, вкл. на големи групи потърпевши лица, в страни като Швеция и Франция
  • Общият обем на приходите от вътрешния и външния пазар на секс услуги се оценява на между 900 млн. и 1 млрд. лв. годишно
  • Очаква се ограниченията, наложени от COVID-19, да редуцират обема на трафика на хора през 2020 г.

Използването на интернет и информационните и комуникационните технологии остава широко разпространено във всяка фаза на престъплението трафик на хора и при пазара на секс услуги.

Спецакция срещу група за трафик на хора и проституция в Бургас

Спецакция срещу група за трафик на хора и проституция в Бургас

ГДБОП провери адреси в "Меден рудник" и "Победа"

Социалните мрежи и обяви в специализирани сайтове се използват за набиране на жертви и рекламиране на услуги, а мобилни приложения - за комуникация във фазата на транспортирането и за контрол.

Същевременно, интернет и информационните технологии улесняват работата на правоохранителните органи, както и на компетентните институции и неправителствени организации при превенцията на трафика на хора и повишаването на информираността на обществото.