Наблюдава се устойчива тенденция на намаляване броя на трудовите злополуки в страната.

За 2000 г. те са 6391, а през 2007 г. по предварителни данни те са намалели с 41% и са 3800. Данните съобщава zdrave.net.

Тревожна е обаче статистиката на трудовите злополуки, довели до смърт - те се увеличават за същия период.

Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров при откриването днес на националната конференция за оценка на риска на работното място в гранд-хотел „София".

Заместник-министър Лазаров представи резултати от четвъртото европейско проучване по въпросите на условията на труд, според което много работници в Европа продължават да изпитват безпокойство, че работата им крие заплаха за здравето или безопасността им.

Той отбеляза, че според анализ на текущото състояние и тенденциите в условията на труд в България средногодишният ръст на изпълнение на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа е 12%.

Основните насоки в развитието на условията за безопасност и здраве при работа са насърчаването на инвестициите в подобряване условията на труд, повишаването на съзнанието за здраве и безопасност на работодателите и работещите.

Също така приоритети са подобряването на изпълнението на регламентираните от закона задължения на работодателите за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, както и намаляването на броя на работещите, чието здраве може да бъде увредено в резултат на тяхната работа.